น้ำดื่ม จิตรลดา

น้ำดื่ม จิตรลดา เป็นน้ำดื่มสะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากผ่านการกรองหลายขั้นตอน รวมทั้งกรองผ่านเมมเบรนด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซีส (RO) และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตและโอโซน อีกทั้งมีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน รวมถึงการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61 และ 135) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภค


น้ำดื่ม จิตรลดา บรรจุขวด ขนาด 350 มล.
ราคา 5 บาท
น้ำดื่ม จิตรลดา บรรจุขวด ขนาด 500 มล.
ราคา 7 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • ปัจจุบันผลิตเพื่อใช้ในกิจการของสำนักพระราชวัง

Contact us via LINE