แม็กซ์แวลู

บรรจุกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร
ราคา 11 บาท
บรรจุขวด ขนาด 180 มิลลิลิตร
ราคา 30 บาท
บรรจุซอง ขนาด 25 กรัม
ราคา 15 บาท
บรรจุกล่อง ขนาด 20 ซอง
ราคา 300 บาท
บรรจุกล่อง ขนาด 100 ซอง
ราคา 1,500 บาท
บรรจุหลอด ขนาด 115 กรัม บรรจุกระปุก ขนาด 280 กรัม บรรจุขวด ขนาด 980 กรัม
ราคา 40 70 245 บาท
บรรจุกล่อง ขนาด 150 กรัม
ราคา 80 บาท
  สถานที่จัดจำหน่าย
 • โกลเด้น เพลซ
 • โครงการหลวง
 • ภูฟ้า
 • 7-11 เซเว่น อีเลฟเว่น
 • ท็อปส์
 • บิ๊กซี
 • แม็คโคร
 • เดอะมอลล์
 • แม็กซ์แวลู

Contact us via LINE