น้ำนมโคเต็มมันเนย สเตอริไลส์

ผลิตจากน้ำนมโคสด 100% มีวิตามิน B2 สูง ช่วยคงสภาพปกติของผิวหนัง-เยื่อบุ มีแคลเซียมสูง แคลเซียมเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟัน มีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือด สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ 8 เดือน (กรณีทำการเปิดดื่มแล้ว ควรเก็บในตู้เย็น)


บรรจุขวด ขนาด 180 มิลลิลิตร
ราคา 16 บาท
บรรจุขวด ขนาด 450 มิลลิลิตร
ราคา 35 บาท
  สถานที่จัดจำหน่าย
 • แม็คแวลู่ (เฉพาะขนาด 450 มล.)
 • โกลเด้นเพลส
 • โครงการหลวง
 • ร้านภูฟ้า
 • 7-11 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
 • ท๊อป
 • บิ๊กซี
 • มินิบิ๊กซี
 • เดอะมอลล์

Contact us via LINE