โรงสาหร่ายแปรรูป สวนจิตรลดา

ประวัติ

โรงสาหร่ายแปรรูป สวนจิตรลดา ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำกากมูลหมัก ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตแก๊สชีวภาพ มาใช้เลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองรวมทั้งศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง แล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลา ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองในปีพุทธศักราช 2541 เพื่อนำไปพัฒนาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสำหรับบริโภค และแปรรูป และพัฒนาเพิ่มในปีพุทธศักราช 2541 สาหร่ายเกลียวทองที่เลี้ยงได้ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลสาหร่ายเกลียวทอง ซึ่งมีประโยชน์ อาทิเช่น โปรตีนสูง มีกรดอะมิโนย่อย และดูดซึมได้ง่าย และมีสารต้านอนุมูลอิสระ โดยในปีพุทธศักราช 2547 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมทั้งเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่

Contact us via LINE