การจัดเก็บผลิตภัณฑ์สเตอริไลส์ที่เหมาะสมคืออย่างไร

การจัดเก็บผลิตภัณฑ์สเตอริไลส์ที่เหมาะสมคืออย่างไร

  • จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิปกติโดยไม่ต้องแช่เย็น

Contact us via LINE