น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์ หมายความว่าอย่างไร

น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์ หมายความว่าอย่างไร

  • น้ำนมโคสดหมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำน้ำนมโคดิบมาผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส มีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.2 ของน้ำหนัก และมิได้เติมหรือ แยกซึ่งวัตถุอื่นใด เว้นเท่านั้น แต่การแยกมันเนยออก

Contact us via LINE