ผลิตภัณฑ์สเตอริไลส์มีอายุการจัดเก็บได้เท่าไร

ผลิตภัณฑ์สเตอริไลส์มีอายุการจัดเก็บได้เท่าไร

  • น้ำผลไม้บรรจุกระป๋องมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต
  • น้ำลูกหม่อนบรรจุขวดแก้ว และ ซุปครีมสาหร่ายเกลียวทองบรรจุกระป๋อง มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ผลิต