น้ำนมหมักชีวภาพ (Biomilk)

น้ำนมหมักชีวภาพได้จากการหมักน้ำนมโค ช่วยเร่งการแตกราก ออกดอก การติดผล เพื่อให้ได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืช ช่วยเร่งการแตกราก ออกดอก การติดผล เพิ่มผลผลิตพืช และช่วยย่อยสลาย มีฮอร์โมนหรือสารเสริมช่วยเร่งกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวและยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว


น้ำนมหมักชีวภาพ (Biomilk) บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร