ผลิตภัณฑ์ โครงการชั่งหัวมัน

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร: 0 3247 2701 Email: [email protected]
Contact us via LINE