น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์ (โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ)

ผลิตจากน้ำนมโคสด100% มีวิตามิน A ช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น B1 ช่วยการทำงานตามปกติของระบบประสาท B2 ช่วยคงสภาพปกติของผิวหนัง-เยื่อบุ มีแคลเซียมสูง ผลิตภัณฑ์ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิไม่เกิน 80°C เก็บรักษาได้10วัน อุณหภูมิไม่เกิน8°C


น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
(โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ)
บรรจุขวด ขนาด 450 มล.
ราคา 26 บาท