ข้าวหอมมะลิ

คัดข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุด เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100 % ผลิตตามมาตรฐานของระบบ GMP (Good Manufacturing Practice)


ข้าวหอมมะลิ บรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม
ราคา 265 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • โกลเด้นเพลส
  • โครงการหลวง
  • ร้านภูฟ้า

Contact us via LINE