นม

บรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร
ราคา 10 บาท
บรรจุขวด ขนาด 400 มิลลิลิตร
ราคา 25 บาท
บรรจุขวด ขนาด 800 มิลลิลิตร
ราคา 42 บาท
บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร
ราคา 210 บาท
บรรจุกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร
ราคา 11 บาท
บรรจุขวด ขนาด 180 มิลลิลิตร บรรจุขวด ขนาด 450 มิลลิลิตร
ราคา 16 35 บาท
บรรจุขวด ขนาด 180 มิลลิลิตร
ราคา 30 บาท
Contact us via LINE