นม

น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
บรรจุถุง ขนาด 200 มล.
ราคา 10 บาท
น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
บรรจุขวด ขนาด 450 มล.
ราคา 25 บาท
น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
บรรจุขวด ขนาด 800 มล.
ราคา 42 บาท
น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร
ราคา 210 บาท
น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
(โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ)
บรรจุขวด ขนาด 450 มล.
ราคา 26 บาท
น้ำนมโคยูเอชที จิตรลดา บรรจุกล่อง ขนาด 200 มล.
ราคา 11 บาท
น้ำนมโคเต็มมันเนย สเตอริไลส์ บรรจุขวด ขนาด 450 / 180 มล.
ราคา 35 / 16 บาท
ผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนยสเตอริไลส์ผสมใยอาหารและคอลลาเจน
บรรจุขวด ขนาด 180 มล.
ราคา 30 บาท
Contact us via LINE