นมพาสเจอร์ไรส์

นมสดพาสเจอร์ไรส์ ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตจากนมสดแท้ชนิดเต็มมันเนย ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์และโฮโมจิไนซ์ สำหรับนมที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อนี้ จะรักษาความสด กลิ่นรส และมีสารอาหารคุณภาพใกล้เคียงน้ำนมก่อนผ่านการฆ่าเชื้อ

น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
บรรจุถุง ขนาด 200 มล.
ราคา 10 บาท
น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
บรรจุขวด ขนาด 450 มล.
ราคา 25 บาท
น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
บรรจุขวด ขนาด 800 มล.
ราคา 42 บาท
น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร
ราคา 210 บาท
น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
(โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ)
บรรจุขวด ขนาด 450 มล.
ราคา 26 บาท
Contact us via LINE