ผลิตภัณฑ์ข้าว

บรรจุถุง ขนาด 2 กิโลกรัม บรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม
ราคา ...... 265 บาท
บรรจุถุง ขนาด 2 กิโลกรัม
ราคา 115 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • โกลเด้นเพลส
  • โครงการหลวง
  • ร้านภูฟ้า

Contact us via LINE