ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ

คัดข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุด เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100 % ผลิตตามมาตรฐานของระบบ GMP (Good Manufacturing Practice)


ข้าวหอมมะลิ บรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม
ราคา 265 บาท