ข้าวเกรียบรสสาหร่ายเกลียวทอง กลิ่นกุ้ง

ข้าวเกรียบรสสาหร่ายเกลียวทอง กลิ่นกุ้ง

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสาหร่ายเกลียวทอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนที่ได้จากสาหร่ายเกลียวทองเป็นส่วนประกอบในท้องตลาดทั่วไป นอกจากนี้ยังมีรสชาติอร่อย กรอบ เคี้ยวเพลิน มีสีเขียวอ่อนจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกใจของผู้บริโภค ผลิตด้วยกระบวนการที่ทันสมัย สะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการผลิตที่ดีและยังสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มีสีเขียวอ่อนจากสาหร่ายเกลียวทอง


บรรจุซอง ขนาด 50 กรัม
ราคา 25 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • โกลเด้น เพลซ
  • โครงการหลวง
  • ภูฟ้า
  • ท็อปส์

Contact us via LINE