ข้าวเกรียบรสสาหร่ายเกลียวทอง

ข้าวเกรียบรสสาหร่ายเกลียวทอง

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสาหร่ายเกลียวทอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนที่ได้จากสาหร่ายเกลียวทองเป็นส่วนประกอบในท้องตลาดทั่วไป นอกจากนี้ยังมีรสชาติอร่อย กรอบ เคี้ยวเพลิน มีสีเขียวอ่อนจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ที่ถูกใจของผู้บริโภค ผลิตด้วยกระบวนการที่ทันสมัย สะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการผลิตที่ดีและยังสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มีสีเขียวอ่อนจากสาหร่ายเกลียวทอง


ข้าวเกรียบรสสาหร่ายเกลียวทอง
ราคา 25 บาท