น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์

น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์

นมสดพาสเจอร์ไรส์ ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตจากนมสดแท้ คุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์และโฮโมจีไนซ์ สำหรับนมที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อนี้ จะรักษาความสด กลิ่น รส และมีสารอาหารคุณภาพใกล้เคียงน้ำนมก่อนผ่านการฆ่าเชื้อ วิธีเก็บรักษานมสดพาสเจอร์ไรส์ จะต้องเก็บไว้ในที่อุณหภูมิสม่ำเสมอ 8 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการเจริญของเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น มีอายุการเก็บ 10 วัน นับตั้งแต่วันผลิต


น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์
บรรจุขวด ขนาด 450 มล.
ราคา 25 บาท
Contact us via LINE