น้ำนมโคเต็มมันเนย สเตอริไลส์

น้ำนมโคเต็มมันเนย สเตอริไลส์

ผลิตจากน้ำนมโคสด100% มีวิตามิน B2 สูง ช่วยคงสภาพปกติของผิวหนัง-เยื่อบุ มีแคลเซียมสูง แคลเซียมเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟัน มีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือด สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ 8 เดือน (กรณีทำการเปิดดื่มแล้ว ควรเก็บในตู้เย็น)


น้ำนมโคเต็มมันเนย สเตอริไลส์
บรรจุขวด ขนาด 450 / 180 มล.
ราคา 35 / 16 บาท