เห็ดหลินจือ (เห็ดหมื่นปี)
(Ganoderma lucidum)

เห็ดหลินจือ (เห็ดหมื่นปี)
(Ganoderma lucidum)

เป็นยาแผนจีน ผลิตจากเห็ดหลินจือที่เพาะเลี้ยงในโรงเรือนที่มีมาตรฐาน มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย


ส่วนประกอบ :เห็ดหลินจือ 30 กรัมสรรพคุณ : บำรุงร่างกายขนาดและการวิธีใช้ : ต้มครั้งละ 5-10 ชิ้น ต่อน้ำ 1 ลิตร ต้มจนเดือดนาน 30 นาที รับประทานวันละ 1-2 ครั้งข้อควรระวัง : หยุดรับประทานหากมีอาการแพ้
เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
บรรจุซอง ขนาด 30 กรัม
ราคา 100 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • ร้านสุวรรณชาด
  • โครงการหลวง
  • ภูฟ้า
  • แม็กซ์แวลู